Työllistä ukrainalainen

[Päivitetty 1.4.2024]


Valtaosa Suomeen vuosittain saapuneista kausityöntekijöistä on viime vuosina ollut ukrainalaisia. Ukrainalaiset ovatkin olleet haluttua työvoimaa, erityisesti puutarhamarjojen poimijoina sekä maatiloilla. Yleisesti ottaen Suomeen paenneilla ukrainalaisilla on suuri into saada täältä töitä. Sisäministeriön kyselyyn vastanneista 71 % kertoi haluavansa työskennellä Suomessa ja myös eläkkeellä olevista vastaajista 39 % haluaisi tehdä työtä.*) Vähintään kolmasosa Suomeen saapuneista suunnittelee myös jäävänsä Suomeen lopullisesti. Puutteellinen kielitaito, byrokratia, lastenhoidon haasteet sekä epätietoisuus Suomessa oleskelun pituudesta, vaikeuttavat kuitenkin heidän työllistymistään. EU:n päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua hakeneet ukrainalaiset saavat työskennellä vapaasti Suomessa vuoden ajan. Tällaisia henkilöitä on saapunut Suomen noin 63 000. Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan heistä lähes kolmasosa on alle 18-vuotiaita. Työttömäksi työnhakijaksi heistä on ilmoittautunut yli 5 200 henkilöä. Parhaiten ukrainalaiset ovat työllistyneet palvelu-, siivous- ja metallialoilla.

Rivi jakokaappeja Helsingin Kulosaaressa. Kuva: Omri ry

Ukrainalaisten suora työllistäminen:

FinUA on tiettävästi ainoa suomalainen, täällä asuville ukrainalaisille työmahdollisuuksia suoraan verkon kautta tarjoava taho. (englanninkielinen)

Alla linkkejä Ukrainan pakolaisten palkkaukseen liittyen

Sivustot:

Esitteet:

Videot:

Koulutus:


Ohessa linkki Ylen artikkeliin, liittyen ukrainalaisten työllistymiseen. [11.10.2022]

*) Sisäministeriön selvitys 6-7/2022

Paluu pääsivulle.