Yleiset käyttöehdot

[Versio 1.0.2 – Päivitetty 2.11.2022]


Tämän palvelusivuston käyttö edellyttää alla olevien käyttöehtojen hyväksymistä.

  1. Sivuston immateriaaliaineisto, kuten tekstit, grafiikat, kuvat, kuviot, piirrokset, logot ja ikonit ovat Omri ry:n omaisuutta, jollei toisin ole mainittu. Kaikki oikeudet aineistoon pidätetään.
  2. Sivustolla olevien tekstien kopiointi on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kaiken visuaalisen aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Omri ry:n kirjallista lupaa.
  3. Omri ry ei vastaa sivustolla olevan tiedon virheettömyydestä, luotettavuudesta, tarkkuudesta tai ajantasaisuudesta. Omri ry ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta kulusta, menetyksestä, tai taloudellisesta / henkisestä / ruumiillisesta vahingosta tai haitasta, joita sivuston sisältö tai sen ohjeiden mukaan toimiminen saattaa aiheuttaa.
  4. Omri ry ei vastaa tietojärjestelmää tai tietoliikennettä koskevista häiriöistä, ohjelmointivirheistä tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, edes osittain.
  5. Omri ry ei ole vastuussa kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon sivustolla on linkki tai viittaus, tai johon upotus ohjaa.
  6. Sivustolla julkaistu aineisto ei välttämättä edusta Omri ry:n virallista kantaa tai mielipidettä. Omri ry varaa oikeuden muuttaa aineistoa, sivuston käyttöehtoja, saatavuutta tai muita sivuston ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta, eikä takaa, että sivusto on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.
  7. Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa lakia, muita viranomaissäännöksiä, näitä käyttöehtoja, Omri ry:n tai minkä tahansa sivustoon liittyvän kolmannen osapuolen oikeuksia tai hyvää tapaa.
  8. Omri ry pyrkii pitämään sivustonsa sisällön ajantasaisena. Omri ry:llä on oikeus vapaasti ja ilmoittamatta muuttaa sivuston sisältöä.

Paluu pääsivulle.