Ukrainan sota lukuina

[Päivitetty 30.10.2022]


Mitkään luvut eivät kerro inhimillisen kärsimyksen määrää, mutta avaavat kuvaa Venäjän aloittaman sodan laajuudesta. Alla muutamia poimintoja.

Siviiliuhrit (ajalla 24.2. – 4.9.2022)

  • 5718 kuollutta
  • 8199 haavoittunutta

Lähde: UN, The Office of the High Commissioner for Human Rights [Päivitetty 5.9.2022]

Arvio tuhoutuneesta, vaurioituneesta (tai Venäläisten anastamasta) omaisuudesta:

Liikenneinfrastruktuuri (arvo 31,6 mrd. EUR)

Asuinrakennuskanta yht. 129 000 (arvo 48,0 mrd. EUR)

  • omakotitaloja: 114 700 (arvo 5,4 mrd. EUR)
  • kerrostaloja: 15 100 (arvo 42,3 mrd. EUR)

Koululaitos yht. 2217 (arvo 3,8 mrd. EUR)

  • 764 päiväkotia (arvo 0,7 mrd. EUR)
  • 1453 oppilaitosta (arvo 3,1 mrd, EUR)

Terveydenhuolto yht. 903 (arvo 1,6 mrd. EUR)

Lähde: Kyiv School of Econimics [Päivitetty 2.8.2022]

Kulttuurikohteet yht. 152 (arvo ei mitattavissa rahassa)

  • 152 kulttuurikohdetta tuhottu joko osittain tai täysin, sisältäen 70 kirkollista rakennusta, 30 historiallista rakennusta, 18 kulttuurikeskusta, 15 monumenttia, 12 museota ja seitsemän kirjastoa.

Lähde: UNESCO [Päivitetty 30.10.2022]

Ukrainan jälleenrakentamisen hinta kohoaa noin 360 miljardiin euroon.

Lähde: Maailmanpankki [Päivitetty 24.9.2022]

Paluu pääsivulle.