Venäjän energiasta irtautuminen

[Päivitetty 5.12.2022]


Kenties tehokkain tapa lopettaa Venäjän aggressiot Ukrainassa – ja muuallakin – on lopettaa rahoittamasta sen sotakoneistoa. Tässä energia näyttelee erittäin merkittävää osaa. Polttoaineet (öljy, kaasu, hiili sekä näiden johdannaiset) ja muu energia muodostavat yli puolet koko Venäjän viennin arvosta. Ja EU on tällä sektorilla sen merkittävin markkina-alue. EU ostaakin näitä tuotteita Venäjältä tällä hetkellä (29.10.) hieman yli 1300 eurolla joka sekunti.1) Energiantuotanto on monimutkainen järjestelmä, jossa monet teot, joilla ei ole suoraa yhteyttä Venäläiseen energiaa, saattavat kuitenkin vaikuttaa sen hankintoihin. Yksittäisen ihmisen valinnoilla on isossa kuvassa aina suuri merkitys. Alla muutamia hyödyllisiä linkkejä aiheesta. Ne avautuvat kukin uudelle välilehdelle.

Vaikka Suomessa kulutettiin syyskuussa 2022 sähköä 9,2% edellisvuotta vähemmän, tarvitaan säästöjä vielä lisää, jotta talvella ei jouduttaisi turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin.

Pian Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen, Helsingin Suvilahteen ilmestynyt graffiti. Kuva: Omri ry

Yleisiä energiansäästöohjeita

Ilmojen viiletessä on oletettavaa, että sähkön pörssihinta tulee nousemaan yhä korkeammalle. Sähkönkulutuksen välttäminen korkeimpien hintojen aikana, voi tuoda merkittäviä säästöjä pörssisähköä käyttävien sähkölaskuun. Vastuullinen sähkönkäyttö auttaa kuitenkin kaikkia, sopimustyypistä riippumatta. Myös pörssisähköä käyttämättömien asiakkaiden sähkönkulutus vaikuttaa sähköntotannon vakauteen, tasapainottamalla kulutuspiikkejä. Sähköpula ja siitä mahdolliset seuraavat kiertävät sähkökatkokset koskettavat loppupelissä kaikkia. Varmistathan, että sähköyhtiölläsi on sähköpostiosoite ja puhelinnumero, johon he voivat tarvittaessa lähettää varoitusviestin merkittävistä, hetkellisistä hinnannousuista sekä mahdollisista, sähkökatkoista.

Astetta alemmas on Motivan, yhdessä Energiaviraston, Sitran, Työ- ja elinkeinoministeriön, Valtioneuvoston kanslian sekä Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettu kampanja energian riittävyyden varmistamiseksi. Sivustolla paljon energiansäästövinkkejä.

Fingrid Oyj on julkisyhteistöjen sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistama yritys, joka ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa. Heidän ”Kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta” -osiosta löytyy runsaasti tietoa otsikon aiheesta.

International Energy Agency (IEA) eli Kansainvälinen energiajärjestö on vuonna 1974 perustettu kansainvälinen energia-alan järjestö. Sen tehtäviin kuuluu maailman energiaturvallisuuden ja energian saatavuuden edistäminen, kestävän kehityksen keinoin. Näiltä sivuilta löydät hyödyllisiä vinkkejä energiansäästöön. Sivusto on englanninkielinen.

Motiva Oy on suomalainen kestävän kehityksen valtionyhtiö, joka ohjeistaa sekä yritys- että yksityisasiakkaita mm. energiansäästöön liittyvissä asioissa. Linkin takaa löytyy tietoa ja ideoita siihen, millaista on ympäristöä, ilmastoa ja kodin energiaa säästävä arki.

Energiavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijavirasto. Sen kotisivuilta löytyy mm. yhteystiedot eri maakuntien energianeuvojille.

Energiansäästöohjeita tarjoavat myös kaikki vastuulliset energiayhtiöt.


Sähkönkulutusmittarit ovat hyvä tapa selvittää oman sähkönkulutuksen ongelmakohtia. Niitä on saatavilla lainaan maksutta mm. useista kirjastoista. Noin 15-30 EUR maksavaa laitetta voi tiedustella myös omasta sähköyhtiöstä, paikallisesta asukas-, kylä- tai omakotiyhdistyksestä tai omasta asunto-osakeyhtiöstä.

Öljylämmityksestä luopuminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Linkin takaa löytyy tietoa energia-avustukset hakemisesta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä. Linkin takaa löytyy tietoa avustuksista pientalojen öljylämmityksestä luopumiseksi.

Motiva Oy on suomalainen kestävän kehityksen valtionyhtiö, joka ohjeistaa sekä yritys- että yksityisasiakkaita mm. energiansäästöön liittyvissä asioissa. Linkin takaa löytyy tietoa haettavista tuista, asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi.

Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Linkin takaa löytyy tietoja toimenpideohjelmasta ja avustuksista koskien öljylämmityksestä luopumista.

Bensa- tai dieselauton vaihto sähkö- tai hybridiautoon

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erilaisia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia. Linkin takaa löytyy tietoa sähköautojen latausinfran rakentamiseen tarvittavan avustuksen hakemisesta.

Liikenne – ja viestintävirasto Traficom on valtionvirasto, liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Linkin takaa löytyy tietoa sähköauton hankintatuen hakemisesta.

Tilastotietoa Venäjältä tuodusta energiasta

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka tarkoituksena on toimia tietopalveluna ja tarjota tilastoja sekä tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin. Linkin takaa löytyy viimeisimpiä tietoja, Venäjältä tuodun energian osuudesta Suomen energian kokonaiskulutuksesta.


Vuoden 2023 alusta energiahankintoihin ja -remontteihin tarvittaviin investointeihin on tulossa helpotusta energiaomavaraisuuslainan muodossa. Pankkien kautta tarjottava ja kotitalouksille, asunto-osakeyhtiöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu laina on Ympäristöministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön, Euroopan investointirahaston kanssa neuvottelema. Lainaa voidaan hakea muun muassa niin aurinkopaneelien, maalämmön, sähköauton kuin viimeksi mainitun latausinfrankin hankintaan. Laina pitää sisällään valtion takauksen.


1) Vielä elokuussa 2022 vauhti oli noin 4000 EUR / sekunti. Lokakuun alussa se oli laskenut noin 1600 EUR / sekunti, mutta nousi taas lokakuun puoliväliin mennessä vauhtiin 2000 EUR / sekunti.

Paluu pääsivulle.