Tarjoa kotimajoitusta

[Päivitetty 21.7.2024]


Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa Suomesta hakeneilla on oikeus majoittua vastaanottokeskuksessa. Useammastakin syistä tämä ei kuitenkaan ole pitkän päälle ihanteellisin majoitusmuoto. Siksipä moni etsiikin muita vaihtoehtoja. Osalla Suomeen saapuvista ukrainalaisista on entuudestaan täällä joko ystäviä, tuttavia tai sukulaisia, joiden luokse he voivat – ainakin väliaikaisesti – majoittua. Vuokralla asuminen taas ei Suomen hintatason vuoksi ole aina mahdollista. Varsinkin, jos perheen huoltaja ei ole löytänyt palkkatyötä. Väliaikainen kotimajoitus (ts. yksityismajoitus) voisi tällöin olla ratkaisu. Kotimajoituksesta syntyviä kuluja, kuten vuokraa sekä sähkö- ja vesimaksuja, ei tällöin kuitenkaan korvata, eikä asumista tai sen järjestämistä tueta taloudellisesti, valtiovallan toimesta. Kotimajoituksessa asuva voi kuitenkin hakea vastaanottorahaa. Uusi asuinosoite tulisi ilmoittaa vastaanottokeskukseen, jossa henkilö on kirjoilla.

Venäjän vaurioitettua lokakuun 2022 lopulla liki 40 prosenttia Ukrainan energiaverkoista, esitti Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk toiveen, etteivät ulkomaille paenneet ukrainalaiset palaisi kotiin ennen 2023 kevättä. Näin tapahtuikin. Suomen viranomaisten aikaisempi arvio, ukrainalaisten määrän merkittävästä kasvusta talven 2022 – 2023 myötä ei kuitenkaan toteutunut. Yli neljännes tänne tulleista ukrainalaisista pohtii nyt Suomeen jäämistä pysyvästi. Luvun odotetaan nousevan sodan pitkittyessä.

Pienen ihmisen toive. Kuva: Omri ry

Sekä kotimajoitusta tarjoavien, että sitä hakevien kannattaa aluksi tutustua ohjeistuksiin, joita löytyy ainakin Maahanmuuttoviraston kotisivuilta.

Tietoa kotimajoitusmahdollisuuksista löytyy toisinaan myös paikallisten, ukrainalaisten auttamiseen perustettujen Facebook-ryhmien päivityksistä. Linkkejä niihin löydät pääsivumme alaosasta.

Asunnon, sen osan tai yksittäisen huoneen, jota tarjotaan asuintilaksi, pitää olla siihen soveltuva*) ja sillä pitää olla virallinen osoite, jonka perusteella määräytyy asukkaan kotikunta. Voit ilmoittaa tarjoamastasi kotimajoituksesta myös Yhteydenottolomakkeella. Ohjaamme ilmoituksesi eteenpäin yhteistyökumppaneillemme.


*) Asuinhuoneen huonealan tulee olla vähintään 7 m2 ja asuinhuoneiston vähintään 20m2. Valoaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulee olla vähintään 10% asuinhuoneen pinta-alasta. Pientalossa huonekorkeuden on oltava vähintään 2400mm, muualla 2500mm. Tarkempia ohjeita tilan kelpoisuudesta asuinkäyttöön löytyy Ympäristöministeriön asetuksesta G1 Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Paluu pääsivulle.